GDPR

Zpracování osobních údajů

 1. Od kdy jsou zásady podmínek účinné: 1.4.2021
 2. Informace
  Pension Franko
  Chvalšinská 242
  Český Krumlov 38101
 3. www.pensionfranko.cz
 4. +420 728 658 175
 5. IČO: 87373297
 6. pe***********@em***.cz
 7. Předmět činnosti: Pension Franko, ubytovací zařízení

Důvod zpracování osobních údajů: Účely a právní základ zpracování

 1. Ochrana majetku, práv a osob
 2. Interní obchodní a administrativní funkce 

Jaké jsou právní náklady pro zpracování

 1. Identifikační základní údaje 
 2. Kontaktní údaje
 3. Kopie dokladů 

Z jakých zdrojů získáváme tyto informace

 1. Přímo od hostů samotných 
 2. Jiné osoby, které jednají ve prospěch subjektu (např. rodinný příslušník zadá údaje za celou rodinu apod.)

Způsob zpracovávání

 1. Neužíváme žádné automatizované individuální rozhodování s právními důsledky 
 2. Nevyužíváme profilování 

Doba uchovávání 

 1. Po dobu plnění služby
 2. Po ukončení služby z důvodu ochrany práv a legitimních zájmů do uplynutí promlčecí doby
 3. Po dobu kterou nám ukládají právní předpisy

Technická, organizační a personální opatření

 1. Zabezpečení webu 
 2. Zálohování a prevence incidentů 
 3. Testování a revize zabezpečení 
 4. Fyzická bezpečnost
 5. Pravidla likvidace osobních údajů 
 6. Nastavení bezpečnostních požadavků a kontrola 3. stran